Latest Articles

Wednesday, 24 December 2014

Nollaig

An Nollaig

Aoi ailt - Le Emily McCarthy


Nollaig Shona daoibh! Táimid go léir ag tnúth go mór leis an Nollaig, (eistím le hamhráin na Nollag fad is a bhím ag scriobh an phíosa seo!), níl ach cúpla lá fágtha againn agus tá an ullmhúchán don Nollag beagnach críochnaithe. Is ócáid shoisialta í an Nollaig. Tagann ár ngaolta abhaile gach bliain gan théip. Mar shampla tháinig m’uncail abhaile inné agus tiocfaidh m’aintín abhaile anocht. Beidh cóisir againn anocht, íosfaimid agus olfaimid le chéile agus bainfimid sult as ár gcomhluadar. Ní féidir le flúirse daoine dul abhaile don Nollag agus musclaíonn sé uaigneas agus trua ionainn. Laghdaíonn na suíomhanna soisialta an t-uaigneas, afach, is féidir leo dul I dteagmháil le ghaolta I ngach cearn den domhan a bhuí leis na suíomhanna soisialta agus Skype. 

Tá an Nollaig ina ham draoichtúil freisin. Tá sceitiminí athais ar na páistí a bheith ag fanacht ar Daidí na Nollag agus, gan dabht, na bronntanais. Braithimid an sceitimní freisin, tá sé tógálach. Is cuimhin linn na mothúcháin a bhraitheamar nuair a bhiomar níos óige agus tá sort maoithneachas againn.


Tá ról tábhachtach ag ár gcairde ag an am sin freisin. Deir an seanfhocal, “Is fearr cairde na óir”, is fíric í sin. Is cuma leo faoina bronntanais ach am a chaitheamh le chéile. Tagann cara mo mham ar cuairt orainn gach Oíche Nollag agus sin é an am amhain i mbliana a fheiceann siad a chéile. Ach tá caidreamh nádúrtha agus éasca eatarthu. Tá súil agam go mbeidh mé féin agus mo chaired mar a gcéanna nuair a beimid níos sine. Is dúshlán é mo shaol a shamhlú gan iad. Buailimid le chéile gach lá ar scoil ach bheinn caillte gan iad. Déanaimid traeniarracht gach Nollag chun nithe speisialta a dhéanamh le chéile. Ar an lá scoile deireanach bhailíomar ag teach mo chara chun scannán a fheicáil agus deireadh an scoile a ceiliúradh. An Satharn seo chaite chuaigh mé amuigh, in éineacht le mo chiorcal cairde chun béile a ithe agus taitneamh a bhaint as a chéile. Bhí ardoíche again Ní dhearnamar “Secret Santa” i mbliana mar cheapamar go mbeadh an am agus an comhluadar níos tábhachtaí ná bronntanas de luach deich euro! Is é an am a chaithemah le chéile an rud nach ndéanfaidh mé dearmad ar go deo na ndeor agus ba cheart go mbeadh béim nios mó ar ghaolta agus cairde séachas bronntanais.

In ainneoin an comhluadar a bhíonn again, tá neart daoine ina n-aonar ag an Nollaig. Ardaíonn an am seo an t-uaigneas a bhíonn acu agus faraor táimid beag beann orthu mar táimid ag céiliúradh. De réir na staitisticí is cuimsithí tá méadú tharcuimse ar líon na ndaoine a bheartaíonn lámh a chur ina mbás féin gach Nollaig. Is fíric ghruama í ach ní féidir le haon duine í a shéanadh. Ba cheart go mbeimis toillteanach am a chaitheamh le daoine aonraic inár gceantar, go háirithe ag an am seo. B’fhéidir go bhfuil íomhá ídéalach agam ach tá cumhacht ag baint le cúpán tae agus cómhrá. Táispéanann sé go bhfuil tacaíocht ann, nílimid beag beann orthu. Mar a deir an seanfhocal, “Ní neart go cur le chéile.” Agus ba cheart dúinn an seanfhocal sin a chur san áireamh an Nollaig seo.

Monday, 22 December 2014

Post páirtaimseartha: Cára Nó Namhaid?

Post páirtaimseartha: Cára Nó Namhaid?

I rith an tSamhraidh bhí post páirtaimseartha agam, áfach d'fhag mé é nuair a thainig mé arís go dtí scoil. Tá mothúcháin an-mheasctha agam féin faoin bpóst. Inseoidh mé daoibh cúpla drochscealta agus dea-scealta ag baint leis an bpost seo.

 Na Turasóirí Meiriceánaigh

Image Source


Beidh mé mácanta libh, ceapaim go bhfuil siad ina gcustaiméirí is fearr. An t-am ar fad bhíodh mé ag briseadh mo thóna ag gáire. Cuirfidís ceisteanna orm 'Cá bhfuil Cobh nó Youghal' Áfach níor duirt siad é mar sin. Duirt siad 'Cob' agus 'Yogal' An fhírinne a insint ní raibh mé abalta srian a choimead orm féin. Phleasc mé amach ag gáire. Buíochas le dia, i gcónaí bhí acmhainn grinn acu. Thug siad sós beag dom as an gcrua oibre, D'fhoghlaim mé  go bhufuil dearcadh an-dhearfa acu.

An meaisín uachtar reoite

Source: Ka Faraq Gatri
Freisin rinné mé fluirse uachtar reoite, agus tá sé sabhailte a rá go raibh neart deachrachtaí agam leis an meaisín. Ar an maidin na cinniúna sin, ní raibh an meaisín ullamh, mar sin nuair a thosaigh mé ag usaid é phléasc sé i mo haghaigh bhí mé fluich go gcraiceann in uachtar reoite.Go liteartha. Bhí boladh lofa timpeall orm tar eís an la. An sheachtain  i  ndhiaidh sin, go fóill bhí mé i mo dhuine nua, ar aon nós rinné mé uachtar 
reoite don cailín, le bheith fírinneach, Cheap mé go raibh sé ceart go leor ach ní he seo an cás. Bhí cuma scriosta ar a haghaidh 'An bhfuil sé sin?' a duirt sí. Bhí dearg náire orm.An Crannchur

Faoi Dheireadh an scéal is fearr i mo thuairim. An bhean cé a bhuaigh €2,000. Lá gnáth a bhí ann, thosaigh mé ag seceáil an ticéad agus chonaic mé na huimreacha ar an scáileán. Dhá mhíle euro in ainm de! Thosaigh an bhean ag screadadh in ard a cinn is a gutha. Bhí luchair an domhain uirthi. Bhí meanga mór gaire ar mo bheola freisin, Braith mé an t-ádh go raibh mé ann chun an athás a roinnt leí.

Freisin mar a deirtear 'Deis a dheanann deis'

Saturday, 22 November 2014

Taibhse - Gearrscéal

Taibhse

Bhí an gaoth nimhneach ag séideach gan stad gan staonadh. Gan coinne dhusaigh Alice Spellman i rith an oíche is fuara i rith Mí na Nollaig. Rinné sí dearmad ar an bhfuinneog a dhúnadh go hiomlán, mar sin shéid an gaoth trí an bhearna driuch, ag feadail thart lena chluasa. D'eirigh sí as a leaba sóchúil go drogallach. Bhog sí na dlaíóg ghruiage as a haghaidh chomh math leis sin, chuimil sí a súile. Phléasc craiceann circe ar a craiceann agus thosaigh sí ag críth leis an teocht cruálach. Thrasnaigh sí a seomra go ciúin go dtí an bhfuinneog. Bhí láithreach áit san aer. Ní dhunaigh Ali an fuinneog, shéas sí ar an spota, ag stánadh trí an bhfuinneog, go hairithe an gairdín, roimh na coille, lonraíodh an gealach os cionn i measc na réalta. Fós bhí a suile liath ag feachtaint tríd an glaoine ceomhar.
Chonaigh Ali ann lena cuimhne, sa faoin tuath ó thainig sí ar an bhfód. Níl aon spiorád eile ag maireachtaint ann, seachas Ali agus a theaghlach. Mar sin, ar an oíche dílis, shéas duine thréshoillsí in aice leis na coille sa ghairdín, agus ní raibh thuairim ó thalamh an domhan aici cén fath. Ní raibh ceist ar bith ar Ali bhí scáthchruth dearscnach ag an nduine, ba bhéan í gan amhras. Chaith sí seál déanta as lása bán agus bláthanna bándearga fabraice. Níor bhóg an beirt, Ali agus an bhean dhiamhrach. Rinneadar cónaí. Go tobann rith an bhean bhán isteach na coille. Níor chréid Ali a súile. D'hill sí arís go dtí a leaba, dúirt sí 'B'fheidir go raibh aisling agam'. Cheap sí go raibh sí as a meabhair. Ní raibh cliú faoin spéir aici. Bhéadh an bhean bhán ag feachaint uirthi ina codladh go deo... 

Friday, 14 November 2014

Alfie is ainm dó

Alfie is ainm dó

Beannachtaí, gach duine. Braithim scriosta tar eís cúpla seachtaine gnóthach, agus tá fíorbhrón orm nach bhfuilim ag blogáil chomh rialta ná riamh. Ar aon nós, ba mhaith liom a bheith ag caint faoi an ball is óige sa chlann, agus Alfie is ainm dó. Tá shrón, béal agus chluasa aige ach níl leanbh áta i gceist. Is Pug é! Le mo chuimhne thar aon rud eile theastaigh Pug uaim. Inár dteaghlach tá áit speisialta inár gcroí maidir leis madraí. Spreagtar daoine a bheith tiarnasach lena madra, áfach ní aontaím leis an ráiteas sin. Measaim gur cnámh spáire é, ach creidim tá níos mó den chruth. Dar liom, níl Alfie ina chorp agus bhaill bheatha, tá anam agus pearsantacht suntasach aige. Níl amhras ar bith agam, béidh neart eachtraíochta roimhe.
Cheanna féin, glacann sé páirt in iompar diabhlaíocht, agus an fhírinne a insint, níos greannmhara ná dána. An seachtain seo caite, thug sé a chéad cuairt go dtí an tréidlia, tár eís an maidin craiceáilta. Thugamar faoi dheara go raibh ciorcal áit ina shúile. Faroar bhí an-iomarca spraoi aige sa ghairdín, fuair sé othras ina shúil. Ní raibh sé ann ach seachtain amhain agus cad a tharla!? Go hádhúil anois tá sé ag ligean a scíthe leis an 'Cone of Shame' ina leaba. Mar a deirim tá sé níos fearr a bheith thar a bheith áiféiseach ná thar a bheith léadránach.

Do chara, Eoin.

Wednesday, 5 November 2014

An Ardteist

An Ardteist

Braithim gurb ábhar leadranach é agus an fhírinne a insint táim i ndeireadh na feide leis an Ardteist. I ndairíre píre cuirtear strús mór millteach orainn la ina dhiaidh lae. Tá seacht n-ábhar idir lamha agam, agus nílim abalta ag déanamh mo dhicheall i ngach ábhar. Cuireann sé frustrachas orm, má fhaigheann mé aon ghrád thíos A tá eagla orm go pléascfaidh mé amach ag caoineadh. Nach bhfuil an rud sin seafóideach? Teann sé i bhfeidhm orm go hóllmhor, athraíonn sé mo híompar go suntasach. Measaim nach bhfuil oideachas ina chomórtas. Faraor is comórtas é agus freisin ní pairc imeartha cothrom é. Bíonn roinnt daltaí táillí a íoc, tá aiseanna níos fearr ar fáil dóibh. Nílim abalta, mar sin táim ag fulaingt faoi míbhuntáiste. Chaithim mo chuid airgead gach seachtain dul go dtí Bruce i Corcaigh chun mata breise a dhéanamh, agus caithfear a rá is muinteoir mata den chéad scoth é ach ní bhfaighfaidh mé na thorthaí muna bhfuil mé ag caitheamh an airgead. Is córas mhífhéaráilte é.

Conas a bhraithim le déanaí


Ba maith le na muinteoirí go bhfaighfaidh mé torthaí den scoth, ach i ndairíre níl sé indéanta. Ar an mhéan, chaith mé cuig nó sé huaire gach oíche a bheith ag staidear nó ag deanamh mo obair bhaile. Deanaim mo dhicheall, níl aon fhuinneamh nó am le spáráil agam. Uaireanta a luaite is a thagann mé abhaile titim ina chodladh, chaith mé roinnt huaire a scíth a ligean tá cuma lofa, spíonta agus scriosta orm. Níl mé abalta aon rud a dhéanamh. Is grá liom teanga agus eolaíocht, tá paisean fíréanta agam. Bainim an-sult uatha go mácanta, níl aon fhadbh agam. Ach Bearla, teann sé isteach orm, níl súim dá laghad agam ach tá se eigeantach. Níl aon rogha agam, go fóill tá orm a bheith ag caitheamh iomarca ama ag scríobh Bearla agus ag foghlaim na ráitis, ag cur amú ama. Cén grád a fhaighim tar eís mo chuid oibre D? C má tá an t-ádh agam. Ba cheart go bhfuilimid abalta ag déanamh na h-ábhar is ansa linn, ag gearradh amach na h-ábhar breise. In ainneoin na fírici sin, deanfaidh mé mo dhícheall creidim le mo chroí go n-éireoidh mé, agus I ndeireadh báire béidh mé ag staidéar leigheas i Cólaiste na hOllscoile Corcaigh. Ach deanaim mé é mo shlí féin. Nílim sasta a bheith teoranta sa choras oideacheas cúng. Mar a deirtear 'Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht.'

Do chara, Eoin.

Tuesday, 7 October 2014

Miranda Sings

Miranda Sings

Bímis macánta liom féin, ní feidir é a shéanadh go gcaithim iomarca ama ar Youtube la i ndiaidh lae, gach seans a faighim! Thar aon dhuine eile is grá liom Miranda sings, tá sí ina aisteoir, mainicín agus anmhránaí, tá raidhse buanna aici. Más beag agat Miranda Sings tá seanfhocal speisialta agam "Haters back off!" agus nach bhfuil an seanfhocal sin ciallmhar? Bainim an-úsáid leis an seanfhocal sin i mo shaol seachtain i ndiaidh seachtaine gan dabht. Tá fisean anuas faoi a pósadh is deireanaí, tá a fhíos agam go mbainfidh tú taitneamh as é.


Anuas air sin, cúpla seachtain ó shin bhí an t-ádh orm, chuaigh mé and mo chara Emily, go dti Miranda i mBaile Átha Cliath chun seo a fheiceail. Buíochas le dia, thiomáin mo dhaid Dé Domhnaigh agus bíomar ar scamall a naoi! I ndáiríre, bhí mé ag crith leis an sceitimíni. Níl aon chliú agam cad a bhéadh ar síul, mar sin is faoin ár samhlaíocht é. Ní raibh díoma orm. Bhí seó grinn ar a bhoinn ann, bhíomar scairteadh gáire, bhraith mé níos sásta ná mar a bhí riamh nuair a bhuail mé Miranda, Thog mé grianghraf leí agus ba brionglóid é. Tá sé sabhailte a rá ní dheanfaidh mé dearmad an ócaid sin go deo. Agus gan amhras mar a deirtear 'Oh I got you so good'.


  Do chara, Eoin.

  Wednesday, 24 September 2014

  Caighdéan na mbóithre

  Básanna ar na bóithre - Fadhb scannalach chomhaimseartha


  Ceann de cheisteanna chonspoideacha na linne seo is ea an scéal seo faoinár mbóithre. Caithfear a adhmháil go bhfuilimid  i ndeireadh na feide, fágann básanna ar na bóithre teaghlaigh, gaolta, cairde agus an póbail scriosta, dólásach agus cráite. Cén fath go bhfuil a leithéid ag titim amach sa triú mílaois? Tá sé soiléir go ngineann an cheist seo fluirse deachrachtaí gan amhras. Freisin, bímis mácanta linn féin, ní hionann tiomáint inniu agus fiche bliain ó shin, agus tá a fhíos agam nach bhfuil an gréasán bóithre thar moladh beirte, ach mar a déir an seanfhocal " I ndiaidh a chéile a thógtar na caisléan". Tuigim go bhfuil sé ina ábhar draighneach, mar sin pléfidh mé bunchuiseanna na faidbhe agus mólfaidh mé cúpla réiteach practiciul uirthi.

  Ar an gcéad dul síos ní feidir é a shéanadh, ach go bhfuil dluthbhaint ag cáighdéan na mbóithre le timpistí in Eirinn. Níl boithre na tíre oiríunach do chomáiteorí an lae inniu, tá linn treoga ar fud na háite go háirithe ar na cúlbóithre, anuas air sin tá cúinní dáinsearacha i ngach áit. Tá sé dodhéanta a bheith ag tiomaint go sábhailte. Measaim go bhfuil an milléan ar fad ar an Rialtas. Caitheann an Rialtas sábhailteacht a chur san aireamh. Tá cáighdéan na gcúl bóithre ag dul in olcas la i ndiaidh lae go hairithe tar eís drochaimsire. Go fóill caitheann an Rialtas freagracht a ghlacadh tá sé thar ám duinn a ndícheall a dhéanamh an fhadhb deo a réiteach. Ba chéart níos mo infheistíocht a chaiteamh ar na bóithre a dheisiú, a fheabhsú agus a leathnú. De réir mar a fheicimse má tharlaíonn an rud sin béidh na tíomanaithe agus na coisithe níos sábhailte.
  Mar is eol do chách, tá tíonchar tubaisteach ag an gcúltúr den oíl in Eirinn, is nós sóisialta é. De réir na saineolaithe níl sé d'achmhann a bheith ag tíomaint go sábhailte nuair a bhíonn tú as a meabhair le halcól. Suíonn daoine taobh thiar den roth stiúrtha agus téann siad sa tseans. Níl siad ag smaoineamh go loighciúil faoi na impleachtaí suntasacha ag baint le tiomaint faoi thionchár an oíl. Laghdaíonn sé do chéadfaí agus mar sin bíonn timpistí do-airithe. Go simplí má thiomáineann tú nuair a bhíonn tú as a meabhair bagróidh tú gach duine. Bíonn ort freagracht a ghlacadh.

  In ainneoin na cainte go leor níor thángthas aon réiteach fíuntach go fóill. Áfach de reir taighde is deanaí ó cheann ceann na tíre tá caighdéan na mbóithre ag fheabhsú agus bíonn daoine ag tabhairt níos mó áire nuair a bhíonn siad ag tiomaint. Freisin bhéadh sé fiúntach dá gcuirfí thastálacha análacha fánacha go minic, smacht níos mó a choimead ar dhíol an álcóil agus níos mó infheistíocht sna bóithre. Ach de reir mar a fheicimse "Is in ithe na pútoige a bhíonn an tástáil."

  Saturday, 30 August 2014

  Lokai

  Lokai

  Inniu táim ag caint faoi an bráisléad Lokai. A luaite is a chonaic mé é ar an idirlíon cuplá míonna ó shin, bhí an bráisléad sin uaim. Tá scéal eisceachtúil leis an bráisléad chomh maith. Steven Izen is ainm don cruthaitheoir agus dar leis, cruthaíodh Lokai mar ómós dó  sheanathair, cé go raibh ag fulaingt le meabhair slainté. Uaireanta tá orainn a bheith comhfhiosach go bhfuil saol deacair agus bímid ag an áit is ísle, ach freisin bímid ar bharr an domhain, agus tá orainn a bheith umhal. Is é Iarmhéid an tréith is tabhachtaí i saol. Creidim é gan amhras.


  Do chara, Eoin.

  Saturday, 9 August 2014

  Tíogar Ceillteach

  Tíogar Ceillteach


  Ní feídir ealú ó na héifeachtaí diultacha fadtéarmacha a d'fhag an Tíogar Céilteach ina dhiadh. Ní féidír é a shéanadh go raibh an Tíogar Ceillteach níos mó dóchair ná maithas. Feictear agus cloistear na drochscealta chéanna sna Méain chumarsaide lá tar eís lae, seachtain tar eís seachtaine. Tá sé soiléir go ngineann an cheist seo fluirse deachrachtaí agus san aiste seo pléfidh mé bunchuiseanna na faidbhe agus mólfaidh mé cúpla réiteach practiciul uirthi.

  Mar is eol do chách, roimh chasadh na taoid, bhí an Tíogar Ceillteach i gceannas sa tír. Bhí an geilleagar faoi bhláth agus bhí neart post ann. Chomh maith leis sin , ní raibh daoine in umar na haimléise mar bhíomar ar maos le hairgead. Bhí lúchair ar dhaoine agus bhí na coinníollacha maireachtála sócúlach.


  Chun a bheith macánta, bhí tíonchar tubaisteach ag an bforbairt eacnamíochta ar shaol na tíre. Bhí sé d'achmhann ag go leor daoine a lán rudaí deasa a cheannach, cé nach raibh iad ag teastailt uathu. Mar shampla, cheannaigh roinnt daoine teach nó arasan i dtíortha eile nó cúpla carr. Bhí an chosúlacht ar an scéal nach dtiocfaidh dearcadh go deo leis saol compórdach , sásúil a bhí fáil do chuid mhór do phobail na tíre.

  Tháinig athrú mór ar an scéal sin agus lá toradh an athruithe le sonrú go laidir anois. Tá líon na ndaoine ag dul ar ímirce agus átá dífhostaithe ag dul ó smacht. Tá an tír seo timpeallaithe agus fadhbanna airgeadais. Ach anuas air cursaí airgead, is léir gur hathraíodh cruth traidisiúnta na tíre ó bhonn, nuair a chailleamar ár bpostanna chaileamar ár ndínit.

  In ainneoin na cainte go leor níor thángthas aon reiteach fiuntach go fóill. Áfach dé réir taighde is deanaí ó cheann ceann na tíre táimid níos flaithúla agus níos tuisceanaí leis an bochtáin, faraor tá béim níos lú ar an airgead sa tír. Mar a deir an seanfhocail " Ní thuigeann an sách an searg nuair a bhíonn a bholg féin teann".

  Saturday, 2 August 2014

  Samhradh 2014


  Samhradh go dtí seo

  Dia duit gach daoine! Táim an-gnóthach le deanaí tá post samhradh agam sa siopa áitiúil ach an fhirinne a insint  bím ag obair gan stad gan staonadh , agus ag an ám ceanna táim ag iarraidh an blag sin a scriobh gach seans a faighim. Ar aon nós ceapaim go bhéadh sé deas má roinnim mo chuimhní is fearr ó an cupla míonna o shin!


  Ar an gcéad dul síos, an grianghraf os cionn. Lá amhain nuair a bhí an grian ag spalpadh anuas thit mo mhadra rebel, ina chodladh. Mar sin, rinne mo deirfiúr Emma,  slabhraí nóiníní agus chuir sí iad ar a cheann! Bheartaíomar pictíur a thogail nuair a dhuisigh sé. Nach bhfuil sé an-greannmhar?


  Freisin ag an tús den Iúil chuamar (Mise agus mo chlann) go dtí Baile Átha Cliath agus thug mé an pictiur sin sa charr tar eís cupla huaire i mo shuí. Bhíomar ar an mótarbhealach i lár báire den Tír.


  An leabhar is fearr liom I rith an tsamhradh.
  The Rosie Project - Graeme Simsion


  Failltreacha i gCionn tSáile


  Coláiste Na Tríonóide - Baile Átha Cliath

  Tá súil agam go taitníonn tú na grianghraif!
  Do Chara, Eoin.

  Monday, 28 July 2014

  Bookstór - Cionn tSáile

  Bookstór

  Táim ag caitheamh flúirse ama i gCionn tSáile i rith an samhradh seo, mar tá sé easca chun bia a fhail nó a bheith ag luí faoin ngrian ar an trá aítiúil le do chairde. Ar aon nós go minic tugaim cuairt go dtí an siopa leabhar 'Bookstór' Nach bhfuil an ainm oiriúnach maidir leis an blag sin? Má tá an t-am agam bím ag spaisteoireacht timpeall ag spléachadh trí na seilfeanna. Uaireana má tá ádh agam aimsím údair nua iontach.  An rud is aoiblinn liom faoi an siopa seo thar aon rud eile, raidhse. Mar a fheiceann tú sa phictiúr os cionn tá trí boscaí os comhair an síopa. An t-ám ar fad bíonn siad ag cur thar maoil le leabhar sean ach go fóill tá fairsing saol i ngach leabhair, tá líosta gan críoch iad na nithe maithe, ach go simplí sábhlálann tù mar laghdáionn Bookstór na praghsanna i bhfád. Bainim an-sult as an siopa sin agus tá súil agam má tá tú i gCionn tSáile go tabharfaidh tú cuairt ann!  Do chara, Eoin.

  Friday, 25 July 2014

  Eoin nó Superman?

  Eoin nó Superman?


  Mar a déir an seanfhocail 'Ní thagann ciall roimh aois' agus go hairithe i mo chás tá sé an-fíor.

  An seachtain seo chaite bhí mé agus mo dheirfiúr, sorcha ag feachaint trí na grianghraif teaghlaigh agus gineann siad smaointí faoi mo h-óige agus sa deireadh d'aimsigh mé an grianghraf thíos. A luaithe is a chonaic mé é thit mo ghiall ar an talamh nach bhfuil sé fíorbharrúil? Bhí mé cosúil le moncaí dána!

  Ar aon nós nuair a chonaic mé an pictiúr sin thosaigh mé ag smaoineamh faoi mo h-óige agus na rudaí a rinné mé.Cé go raibh fluirse chuimhneacháin orga i mo intinn thar aon rud eile bhí ceann amhain at leibhéal eile.

  Bheadh sé sábháilte a rá, ní raibh mé an uirlis is géara sa bhosca! Is maith is cuimhin liom maidin amhain nuair a bhí mé timpeall sé bliana d'aois agus bhraith mé lán fuinnimh ag rúchladh ó áit go háit ag pleidhcíocht go simplí. Go tobann bhí smaoineamh gléigeal agam go raibh mé ina 'Superman' agus go riabh cumhachtaí speisialta agam cosúil le eitilt. 


  Mar sin, léim mé as mo leaba ar mhullach a chinn agus nuair a thit mé an talamh bhrís mé mo shrón gan dabht. Rith mé go luas go dtí mo thuistí agus bhí sé soiléir go riabh me trína cheile! Bhí cuma lofa orm! Ag cur folamh agus ag screadach in ard a chinn is a gutha! Go fóill bhí mé ina superman do noiméad amhain!


  Do Chara, Eoin.


  Wednesday, 16 July 2014

  Lana Del Rey

  Lana Del Rey

  An oíche seo chaite, chuaigh mé go dtí an Marquee i Co. Chorcaí le mo chairde, Katy chun Lana Del Rey a Fheiceail agus an fhirinne a insint cheap mé go raibh sé aontach. Shroicheamar timpeall trí a chlog agus cé go raibh an ceolchoirm ar síul ar a hocht a chlog bhí scuainne fada ann! Áfach gan amhras ba fiú é. 

  Na amhranaí:
  Cruel World, Cola, Body Electric, Blue Jeans, West Coast, Born to Die, Ultraviolence, Young and Beautiful, Carmen, Million Dollar Man, Money Power Glory, Summertime Sadness, Ride, Video Games, National Anthem. Bhí an t-atmaisfear dosharaithe agus bhí an ait beo le daoine! Silim go raibh sí go h-iontach freisin, thainig sí go dtí an slua ag leath ama agus thug sí pictiurí le daoine agus rug sí barrog ar cupla daoine ádh! Bhí sé dochreidte.

  Friday, 4 July 2014

  Mo ghrá-sa (idir lúibíní)  Nil mo ghrá-sa - My love is not

  Mar bhláth na n-airní - Like flowers blooming
  Ar bhíonn i ngairdín - In the garden
  (nó ar chrann ar bith) - Or on the trees

  is má tá  aon ghaol aige - It is unlike 
  le nóiníní - The daisies
  is as a chluasa a fhásfaidh siad - Until they grow out of his ears
  (nuair a bheidh sé ocht dtroigh síos) - When he's eight foot under

  ní haon ghlaise cheolmhar - Not a musical stream
  iad a shúile - His eyes
  (táid róchóngarach dá chéile - They're too close together
  ar an gcéad dul síos) - Firstly

  is más slim é síoda - Not silky and smooth
  tá ribí a ghruaige - The strands of his hair
  (mar bhean dhubh Shakespeare) - Like a Black Shakespearian woman
  ina wire deilgní. - Barbed wire

  Ach is cuma sin. - Despite appearance 
  Tugann sé dom - He gives me 
  Úlla - Apples
  (is nuair a bhíonn sé i ndea-ghiúmar
  caora finiúna). - And when he's in good humour, grapes

  Le Nuala Ní Dhomhnaill

  Nuair a leigh mé an dán ba fuath liom é. Go simpli cheap mé go raibh an filí gafa leis an cuma. Chuir sí beim ollmhòr ar chruth. Ach sa véarsa deireanach, tá casadh suntasach sa dán, leiríonn sí go raibh na rudaí laethula is tabhachtaí i saol, úlla agus caora finiúna riachtanais.

  Wednesday, 2 July 2014

  Bláthanna as Gaeilge


  Bláthanna as Gaeilge

  Tá fluirse bláthanna fiáin in Eirinn, go háirithe i rith an samhradh. Uaireanta nuair a bhí mé óg. Phioc mo chlann bláthanna ó na fálta nach bhfuil cuimhne deas é? Tá cupla ainmneacha den bláthanna thíos!


  Noínín- Daisy
  Neantóg- Nettle
  Rós Léana- Field Rose
  Sabhaircín- Primrose
  Tuile thalún- Buttercup
  Cailleach dhearg- Poppy
  Bacán bán- Water-lily
  Caisearbhán- Dandelion
  Cuilleann- Holly
  Eidhneán- Ivy

  Tuesday, 1 July 2014

  Coldplay Vs Lurgan "Sky Full of Stars" as Gaeilge  Na liricí

  Na liricí

  Faoi na soilse,
  Ag lonradh thuas os mo chionn
  Tá mé ag tairiscint mo chroí
  Faoi na soilse,
  Ag lonradh thuas os mo chionn
  Tá sí ar tosach na slí
  Tá mé saor
  Ach is léir nach bhfuil tú
  Do mo stróiceadh 'tá tú
  Sé faoi na soilse,
  Ag lonradh thuas os mo chionn
  Go bhfeicfidh mé thú

  Tá mé saor
  Ach is léir nach bhfuil tú
  Do mo stróiceadh 'tá tú
  Sé faoi na soilse,
  Ag lonradh thuas os mo chionn
  Go bhfeicfidh mé thú
  Go bhfeicfidh mé thú

  Mar is geal
  Mar is geal do ghrá
  Mar is réalta thú
  Is fíor gur réalta thú

  Is fíor gur réalta thú

  Monday, 30 June 2014

  Athbhreithnithe: The Fault in our stars

  Tá orm a bheith macánta, cupla míonna ó shin bhi me ag feachaint timpeall sa siopa leabhar áitiúil agus bhí dearbhán agam, mar sin bheartaigh mé leabhair randamach a cheannach. Gan amhras The fault in our stars a bhi ainm ar an leabhair. Leigh mé é agus tríd is tríd cheap me go raibh an leabhair ceart go leor, ní raibh mé gafa leis na carachteirí a bheith thar fóir.

  I mo thuairim bhí John Green ag iarraidh ró dhian chun deagoirí éirimiúla a chruthú. I ndaíríre bhraith mé go raibh Hazel agus Augustus ina daoine sotalaí, róbhinn. Mar shampla, Bhi toitíní ag Augustus ina mbheal tríd an leabhair dúirt sé 'Bhí sé ina meafar'. I ndaíríre píre nach bhfuil sé seafoideach? Ní maith liom an carachtéir den Augustus go simplí.

  Ar an lamh eile, silim go raibh Hazel níos fearr gan dabht. Bhain mé taitneamh as Hazel agus a clann i rith an leabhair. Go háirithe nuair a bhí sí ag fulaingt le ailse, mar bhí sé readúil agus íon ní raibh aon gcéill ann, is aoibhlinn liom radharc amháin, comhrá idir Hazel agus a tuistí dúirt sí go raibh sí "Ina buama agus lá amhain, Pléascfaidh mé agus deanfaidh sé dochar ar gach duine". Freisin thit mé i ngrá leis an cathair den Amsterdam. Roghnaigh an t-údar ait difrúil chun an scéal a insint agus bhí sé iontach, usaideann sé greann agus searbhasach an t-ám ar fad agus tugann sé tuin éadromchroíoch, mar sin comhlánaíonn sé na chuimhneacháin is troime.

  Thursday, 15 May 2014

  Na Scrudaithe

  Tá brón orm, le déanai tá mé an-ghnothach i bhfuadar an tsaoil agus go hairíte na scrudaithe. Gan amhras béidh mé ag scríobh go minic laithreach!

  Do Chara, Eoin.

  Friday, 11 April 2014

  Meáin Sóisialta

  Twitter agus Facebook


  Le deanaí nílim ag baint Meáin Sóisialta agus nach bhfuil sé an-aisteach? Is deagóir mé nach bhfuil sé ceart go bhfuil mé ag gafa leis an ríomhaire agus mo Fhón? Go Fóill taibhsítear dom go bhfuil mé ag eírí níos sine gach lá. Táim tuirse den Facebook anois agus bím ag tuíteáil an t-am ar fad. Sílim go bhfuil níos mò buntaistí le Twitter in aghaidh facebook. Ní feidir é a shéanadh, Tá Facebook baothghalánta, gach duine ag iarraidh chun íomha 'Foirfe" a chruthú. Mar sin is fearr liom Twitter a úsaid, Glacaim páirt i cómhra le mo chairde agus táim abalta ag cur mo smaointe ar líne gan bhreithiúnas. Tá orainn a bheith faicheallach leis na rudai a chuirimid ar líne, tá an t-idírlíon dainséarach uaireanta, mar sin bí curamach!

  Do Chara, Eoin.

  Tuesday, 8 April 2014

  TG Lurgan

   Wake me Up - As Gaeilge
  TG Lurgan


  Cupla míonna ó Shin bhí me ag feachaint tríd Youtube, agus chonaic mé an físeáin seo!. Ní feidir é a shéanadh, rinné siad Gaisce. Déirim mo mhuinteoir é an t-am ar fad, is cúrsa sean-aimseartha é. I ndairíre, cén fath go bhfuil gach dalta ag foghlaim Gaeilge ma níl usaideach? Is grá liom an físeáin mar bhí daoine óga i ngleic leis an teanga. Níl siad gafa sa sheomra ranga ag foghlaim notaí gan stad gan staonadh! Deanann siad rud practicíul, tá siad ag baint leasa as an teanga ag suairceas! Bhuel tá an físeáin ó TG Lurgan i Co. na Gaillimhe. Is aoiblinn liom an suíomh gréasáin http://lurgan.biz. Deireann sé "Gaeilge gan Eagla", agus sin é an rud is tabhachtaí. 

  Hurlamaboc - Ceist Scrudú

  'Ní gnáthbhean an tí í lisín sa chaibidil seo ón úrscéal Hurlamaboc' Do thuairim uait faoi sin.

  Soláthraíonn an úrscéal Hurlamaboc pheirspicíocht suntasach ar shaol a bhí ag Lisín mar an príomh-charactar san úrscéal. Ní feidir a shéanadh nach bhfuil sí ina gnáthbhean an tí. Taibhsítear dom go bhfuil sí ró-thiarnúil le gach rud ina saol, freisin tá sí ag iarraidh ró-dhian chun íomha "Chneasta" a crúthú agus thar aon rud eile tá sí foirfe, gan locht. Tá rud éigin sa bhreis ag Lisín. Mar sin pléfidh mé na pointí os cionn sa fhreagra anuas.


  Nuair a thosnaíonn tú an úrscéal sin bhí sé soiléir cé a bhí ag caitheamh na briste sa theaglach, Lisín is ainm di. An Taoiseach sa theach. Tá ómos ollmhór aici agus bhí sé fhollasach nuair a cheap Ruán go mbeadh an coísir 'Crap' ach dúirt seé go mbeadh sé 'Cool'. Sásaíonn sé í. Léiríonn sé go bhfuil smacht aici ar baill a clainne. Chomh maith leis sin, nuair a D'eagraigh sí an coisír bhí sí gafa leis na mion sonraí. Fuair sí an dara reiteoir ar cíos. Cheannaigh sí árán lámhdheanta agus fíon speisialta. Beidh sé caithréimeach an gcoisír, ach dáiríre píre ní gnáthrud é sin.


  Anuas air sin, ceapaim go bhfuil sí baothghalánta, cosúil leis na mná eile ar 'Ascaill na fuinseoiga". Tá dath fionn ar a chuid gruaige. Tá gach rud ina saol faoi chruth. Níl cíos, cás nó cathú uirthi faoi na rudaí is tabhachtaí i saol. D'oideachas, do chlann agus do shonas. Tá sé brónach, Líonann sí gach folús ina saol le rudaí neafaiseacha. Glacann sí páirt sna ranganna teanga agus i gclubanna aitiula chun íomha chneasta a chrúthú. Go simplí tá sí abalta caint faoi aon rud faoin spéir ach níl aon substaint aici. Dáirire, tá sé an-aisteach.


  Faoi dheireadh, tá caighdéan dodhéanta aici maidir le gach rud timpeall uirthi. Bíonn sí ag cur lagmhisneach ar Ruán, a mac an t-ám ar fad. Cosúil le gach rud ba maith leí Ruán a bheith foirfe. De ghnáth nuair a cheapann tú faoi mháithreacha Eireannacha, tá íomha lách i d'intinn. Níl Lisín lách nó tuisceanach, is bean "Foirfe" phostúil í. Dar leí bhí caithréim bainte amach aici. Cé go bhfuil sí níos tabhachtaí ná mná eile ina meabhair tá sí folamh. Tá póst dochreidte ag an bhfear agus tá chlann foirfe aici ach de réir an tseanfhocail "Ní bhíonn in aon rud ach seal". Beidh sí gnáth sa todhchaí.

  Wednesday, 26 March 2014

  An Eolaí Óg

  An Eolaí Óg 2014


  Ba maith liom ag caint faoin gcomórtas dochreidhte "The BT Young Scientist". Is maith is cuimhin liom an lá sin. Thaining mé arís go dtí scoil. Scoil Pobail Cionn tSáile is dó. Tá a lán grá agam maidir leis an scoil. Sna bhliana 2012 agus 2013 Chuir mé tionscadal san Eolaí óg agus tríd is tríd bhuaigh mé duaiseanna beaga, ní raibh mé sasta le sin. Ba maith liom chun an tionscadal sár a dheanamh. Rinné mé tionscadail sa catagóir sóisialta eolaíochta. I mbliana deanaim tionscadal bitheolaíocht le mo dluth chara Emily Ní Ceartaigh "Lemna Minor is it an effective method of removing inorganic persistent pollutants" is ainm dó. Go simplí usaideamar an planda uisci "Lemna Minor" chun rudaí  dainsearacha a thogail as an t-uisce. Amhlaidh i rith Meán Fómhair scríobheamar ár tairiscint agus seoleamar é. Bhíomar ar bharr na gaoithe nuair a fuaireamr an nuacht iontach, Ghlac muid. Chomh maith leis sin inár scoil Ghlac BT 25 Tionscadail eile. Bhí na biotáille airde!

  Samhain-Eanáir

  Bhíomar ag obair go dian ar ár tionscandal, i ndairíre. Nuair a chríochnaigh mé mo obair bhaile ní raibh an t-am agam chun feachaint ar an telefís, nó ag scimeáil ar an ídirlion. Bhí ídithe orm. Rinné mé turgnaimh timpeall an cloig agus bhí mé ag cuir isteach na torthaí i mo ríomhaire. Theip orainn go minic ag an tús. D'athraíomar ár  turgnaimh agus sa deiridh thaining lá na cinniúna gnothaíomar! Bhí an tionscadal ag obair agus ag an am sin bhíomar ag scríobh an leabhar tuairisce agus an póstaer a chruthú. Duairt mé an t-am ar fad "Beidh sé fiúntach sa dheireadh". Bhí nollaig strusmhar againn ag cleachtadh agus ag clóscríobh.


  An Taispeántas

  D'éirigh liom ar a sé a chlog ar an 6ú in Eanair agus bhí me ag tnúth go mor liom leis an Eolaí óg bhí mé ag crith! Thug mé an mbús go dtí an RDS le caoga daltaí eile ó chíonn tSáile ach Thit mé ina chodladh ar an bús bhí naíre orm! Ach Sroicheamar ar a deich a chlog agus go tobann bhí an breithiúna ag caint liom faoi mo Thionscadal. Bhí sé aisteach de gnáth nílim an-mhuiníneach ach bhraith mé é ar an lá sin agus bhí a fhios agam an tionscadal ó bhún go barr. Bhí mé gan locht. Bhí an craic againn tar eís na maidineacha bhíomar ag rith timpeall na háit cairde nua a dheanamh agus sna tráthnónta chuamar oighear scátáil! Thaining an lá tabhachtacht go tapa.  Na Dámhachtainí. Ce go raibh mé muiníneach nuair a bhí mé ag caint le na breithiúna ní cheap mé gur bhuaigh mé aon rud. Ba maith liom ag feachaint ar na daltaí eile ó mo scoil a bhua. Ní raibh sé an cás. Thaining mo catagóir go luath agus go tobann chula mé "Eoin Hurley agus Emily McCarthy" Thit mo fhód ar an talamh bhí gach duine ag screadadh in ard chinn is a gutha bhí mé ag seasamh ar an staítse duais i mo lamha, Gnóthaigh mé!


  Do Chara, Eoin.

  Saturday, 22 March 2014

  Ailse


  Le deanaí tugaim faoi dheara ar na "Selfies" ag cur béime ar Feasacht Ailse.  Beidh me a bheith macanta. Ní raibh mé abalta an pointé a fheiceáil ag an tús den an feiniméan sin. Cheap mé go raibh daoine a bheith seafoideach. Indairíre Chonaic mé post "Cuirim selfie ar  facebook mar tá sé cabhrach maidir le taighde ailse". 


  Cheapaim go raibh daoine ag craoladh an teachtaireacht mícheart. Agus cupla huaire dar gcionn bhí na suíomhanna soisialta dubh le "Selfies".  Inár sochai tá béim ollmhór ar chuma séachas ar fhaisnéis nó pearsantacht. Taibhsítear dom b'fheidir bhiomar ar iarraidh an teachtaireacht is fearr. Tá ailse an-tapa agus dainséarach agus cad iad na comharthaí agus na siomptóim leis? Is ábhar conspoideach é seo agus tá géarghá le Feasacht Ailse in Eirinn gan dabht ach an bhfuil "Selfies" an bealach is fearr?


  I mo thuarim Bhí ionadh orm inné nuair a leigh mé sna páipéirí gur fuair an Irish Cancer Society €400,000 ó na selfies ó Sóisialta na meáin. Nach bhfuil rud dochreidte é? Feicim na sochair gan dabht. Tuigim go bhfuil sé níos fearr má chuireann daoine faisnéis ar Ailse le bhur "Selfies". 
  Mar Shampla:
  Is rud pearsanta é ailse ach tá ar dhaoine a bheith ag caint faoi é. Tá níos mó daoine tionchar ó ailse gach bliana agus tá ar orainn ag troid é le chéile. "Ní neart go cur le cheile".

  Do Chara Eoin.


  Monday, 17 March 2014

  Seanfhocail

  Is glas iad na cnoc I bhfad uainn
  Hills are greener elsewhere

  Ní neart go cur le chéile
  Strength in numbers

  Ní bhíonn in aon rud ach seal
  Nothing lasts forever

  Is binn béal ina thóst
  Silence is golden

  Níl aon thinteain le do thinteain féin
  There's no place like home

  Aithníonn ciaróg ciaróg eile
  One cockroach knows another cockroach

  Saturday, 15 March 2014

  Colscaradh

                 Colscaradh


                Le Pádraig Mac Suibhne

  Príomh smaointe:

  An Cead Véarsa
  • Ba maith leis bean.
  • Ba maith leis conaí sa bhaile lena Mhuintír.
  • Ba maith leis a bheith cois tíne.
  • Ba maith leis athas agus spraoí
  • ba maith leis a bheith ag togáil paistí.
  An Dara Véarsa
  • Ba maith leí
  • Ba maith leí fear (Ba maith leo partnéirí).
  • Ba maith leí go mbeadh gach rud cothrom.
  • Ba maith leí briste a chaitheamh, stadús aitheantús.
  • Ba maith leí teach/grá.
  • Ba maith leí leath den airgead
  • Ba maith leí saoire thar sáile.
  • Ba maith leí omós ó gach duine.
  An Véarsa Deireanach 
  • Thainig siad ar réiteach.
  • Scár siad.
  • Bhí an bheirt ar aon intinn le chéile.

  Friotal
  • Línte : Sa dán seo tá na línte gearra, cheapaim go bhfuil siad gearr mar b'fheidir go raibh Pósadh gearr acu agus mar sin léirionn na línte sin.
  • Focail Imeartais : An véarsa deireanach usaideann an file "Scaradar" séaches scar siad cé go raibh scar siad níos simplí, ach tá sé speisúil mar b'fheidir go raibh an beirt ar an intinn le chéile agus roghnaigh siad colscaradh
  • Teidéal : Tá an teideal an-gearr agus neamhbhalbh agus go simplí díreach.
  Codarsnacht 

  Tá an codarsnacht soiléir sa dán seo. An Bhean agus an fear. Feicimid an fear i véarsa a trí. Tá sé ina duine tradisúnta ba maith leis nead agus a muintír timpeall air. An Bhean is duine nua-aimseartha í ba maith leí an briste a chaitheamh tríd is tríd ba maith leí cothrom sa chaidreamh.

  Friday, 14 March 2014

  An áit den spórt in Eirinn

  "Intinn Shláintiúil i gcorp sláintiúil" agus is fíric dhosheacanta í go bhfuil daoine ag timid chin feola. Nach bhfuil sé fíor? Cé go bhfuil níos mó daoine ag aclaíocht, táimid leisciúil le bia. Tá mearbhia níos easca a iompar nó a ordú mar tá sé níos aisiúla. Go fóill tá daoine amhain as tach triúr otrach. Is léir go bhfuil raidhse buntaistí ag spórt, ash ní thugaímid faoi dheara iad. Is ábhar conspoideach é seo agus pléfidh mé na fadhbanna san aiste seo freisin molfaidh mé cupla réiteach fhollasach air.

  Ar an gcead duo síos tá caidreamh fada againn le spórt in Eirinn, agus mar sin bhíomar an-slaintiúil. D'itheamar fluirse glasraí agus de ghnath aclaímid san aer úr. I gcódarsnacht leis an dune inniu ag suí s abhaile os comhair na telefíse béile Síneadh a ordú ar an bhfón. Bíonn impleachtaí suntasacha fluirse leis an stíl mhaireachtála sin. Déanann spórt leas ollmhór an duine. Má ghlacann tú páirt sá spórt. Foghlaimíonn tú beasanna fein mhéas agus co-oibriú is liosta gan críoch iad na nithe maithe sin. Maidir leis na buntaistí slainte, maolaíonn spórt ar bhrú agus neartíonn sé na bail bheatha. Ba chart go mbeadh sé chun cinn inár tsochaí.

  Anuas ar sin, soláthraíonn sé remise sochair don gheilleagar. Tá an-tóir ar na ticeadaí nuair a bhíonn na Craobhacha ar síul. Cruthaíonn sé atmaisfear dearfach ar fur na tíre timpeall na cluichí. Feicimid na bratacha geal tríd na sraáidbhailte beaga. Laghdíonn sé strús faoi na rudaí laethula, scoil, obair nó do mhorgáiste. Bainimid taitneamh as an Cumann Luthchleas Gael thar aon spórt eile gan amhras. B'fheidir mar tá sé inár bhfola, inár stáir, ni raibh cíos, cas, nó cáthú ar aon duine nuair a bhíonn siad ag imirt nó ag caint faoi spórt.

  Ar an triú dul sios, laghdaíonn sé strús, i measc deagoirí thar aon duine eile. Tá otracht ag eírí níos prainní agus is cuis imní é. Tá geargha le sport i saol daoine óga ach faraor tá an luach seo caillte i bhfuader an tsaoil. Tá ar gach dalta a lán staidear a dheanamh agus pointí airde a fháil. Tá sé an-tairbheach má bíonn deagoirí níos gníomhaí le spórt agus bia i tsaoil.

  Ag feachaint ar na firicí níl aon reiteach soiléir ann. Bá chóir tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i spóirt sna scoileanna. I gcoitinne bí curamach le do bhia. Bhuel de réir an seanfhocail "Is fearr déanach ná choíche".

  Thursday, 13 March 2014

  Cead Phóst

  Mo Thuairim faoin gCúrsa Gaeilge i Scoil


  Priomhsmaointí


  Ar an gcead dul síos ba maith liom ag caint faoi Gaeilge. Níl amhras ar bith orm, is aoiblinn liom Gaeilge táim a bheith mácanta nuair a dheirim tá suim olmhór agam i nGaeilge. Is í ar oidhreacht! Ár bhfeinúlacht! Ár gcultúr. Faraor Tá se soileir go raibh se neamhmóréilimh i measc na déagorí sna scoileanna agus tá siad ceart! Taibhsítear dom go bhfuil an cúrsa míusaideach agus leadranach! Pléfidh mé mo thuairim sa phost thíos.

  Filíocht agus Prós

  Ach Deirfidh mé gur cheapaim go bhfuil na filíocht ceart go leor. Mar shampla cúpla seachtain dar gcionn rinné mé and dán Colscaradh le Pádraic Mac Suibhne agus Bhain me taitneamh as an dán, is maith liom ag dul tríd an dan agus ag piocadh na friotal óna dán, agus bhí mé abalta ag leamh tríd an dán i mo aonar agus bhí mé ina duine muiníneach nuair a bhí me ag scríobh faoi é ní raibh aon cíos, cas no cathú agam. Is docha go bhfuil níos mo ábhar nua-aimseartha ar an gcúrsa, bheadh sé iontach! Agus Prós? Bhuel rinné mé an gearrsceal dís cupla míonna ó shin freisin agus bhí sé thar a bheith deacair a thuiscint. Ba cheart go bhfuil prós níos ábartha gan dabht. Muna athraíonn na prós beidh sé tubaisteach  Na Sraith Pictiurí

  Thar aon rud eile is iad na sraith pictiurí an rud is frustrachas agus nach bhfuil sé fíor? In ainm de! Cén fath gur maith liom leathnach tar eís leathnaigh a fhoghlaim? Tá siad seafoideach! Oh rachaidh me go dtí mo scrude cainte agus deirfidh mé mo notaí agus sin sin tá sé go brea? Ní he seo an cas. Ni fhoghlaim mé aon rud practiciúil tar eis na sraitheanna, chomh maith leis sin chaith mé ama iomarca ag fhoghlaim iad agus ní thogfaidh me aon buntáiste ag deireadh an lae. Ach cuirfidh mé cúpla rudaí cabhracha ar an suíomh sin agus de reir an seanfhocail "Ní neart go cur le chéile' Do Chara, Eoin.