Latest Articles

Tuesday, 8 April 2014

Hurlamaboc - Ceist Scrudú

'Ní gnáthbhean an tí í lisín sa chaibidil seo ón úrscéal Hurlamaboc' Do thuairim uait faoi sin.

Soláthraíonn an úrscéal Hurlamaboc pheirspicíocht suntasach ar shaol a bhí ag Lisín mar an príomh-charactar san úrscéal. Ní feidir a shéanadh nach bhfuil sí ina gnáthbhean an tí. Taibhsítear dom go bhfuil sí ró-thiarnúil le gach rud ina saol, freisin tá sí ag iarraidh ró-dhian chun íomha "Chneasta" a crúthú agus thar aon rud eile tá sí foirfe, gan locht. Tá rud éigin sa bhreis ag Lisín. Mar sin pléfidh mé na pointí os cionn sa fhreagra anuas.


Nuair a thosnaíonn tú an úrscéal sin bhí sé soiléir cé a bhí ag caitheamh na briste sa theaglach, Lisín is ainm di. An Taoiseach sa theach. Tá ómos ollmhór aici agus bhí sé fhollasach nuair a cheap Ruán go mbeadh an coísir 'Crap' ach dúirt seé go mbeadh sé 'Cool'. Sásaíonn sé í. Léiríonn sé go bhfuil smacht aici ar baill a clainne. Chomh maith leis sin, nuair a D'eagraigh sí an coisír bhí sí gafa leis na mion sonraí. Fuair sí an dara reiteoir ar cíos. Cheannaigh sí árán lámhdheanta agus fíon speisialta. Beidh sé caithréimeach an gcoisír, ach dáiríre píre ní gnáthrud é sin.


Anuas air sin, ceapaim go bhfuil sí baothghalánta, cosúil leis na mná eile ar 'Ascaill na fuinseoiga". Tá dath fionn ar a chuid gruaige. Tá gach rud ina saol faoi chruth. Níl cíos, cás nó cathú uirthi faoi na rudaí is tabhachtaí i saol. D'oideachas, do chlann agus do shonas. Tá sé brónach, Líonann sí gach folús ina saol le rudaí neafaiseacha. Glacann sí páirt sna ranganna teanga agus i gclubanna aitiula chun íomha chneasta a chrúthú. Go simplí tá sí abalta caint faoi aon rud faoin spéir ach níl aon substaint aici. Dáirire, tá sé an-aisteach.


Faoi dheireadh, tá caighdéan dodhéanta aici maidir le gach rud timpeall uirthi. Bíonn sí ag cur lagmhisneach ar Ruán, a mac an t-ám ar fad. Cosúil le gach rud ba maith leí Ruán a bheith foirfe. De ghnáth nuair a cheapann tú faoi mháithreacha Eireannacha, tá íomha lách i d'intinn. Níl Lisín lách nó tuisceanach, is bean "Foirfe" phostúil í. Dar leí bhí caithréim bainte amach aici. Cé go bhfuil sí níos tabhachtaí ná mná eile ina meabhair tá sí folamh. Tá póst dochreidte ag an bhfear agus tá chlann foirfe aici ach de réir an tseanfhocail "Ní bhíonn in aon rud ach seal". Beidh sí gnáth sa todhchaí.

No comments:

Post a Comment