Latest Articles

Monday, 28 July 2014

Bookstór - Cionn tSáile

Bookstór

Táim ag caitheamh flúirse ama i gCionn tSáile i rith an samhradh seo, mar tá sé easca chun bia a fhail nó a bheith ag luí faoin ngrian ar an trá aítiúil le do chairde. Ar aon nós go minic tugaim cuairt go dtí an siopa leabhar 'Bookstór' Nach bhfuil an ainm oiriúnach maidir leis an blag sin? Má tá an t-am agam bím ag spaisteoireacht timpeall ag spléachadh trí na seilfeanna. Uaireana má tá ádh agam aimsím údair nua iontach.An rud is aoiblinn liom faoi an siopa seo thar aon rud eile, raidhse. Mar a fheiceann tú sa phictiúr os cionn tá trí boscaí os comhair an síopa. An t-ám ar fad bíonn siad ag cur thar maoil le leabhar sean ach go fóill tá fairsing saol i ngach leabhair, tá líosta gan críoch iad na nithe maithe, ach go simplí sábhlálann tù mar laghdáionn Bookstór na praghsanna i bhfád. Bainim an-sult as an siopa sin agus tá súil agam má tá tú i gCionn tSáile go tabharfaidh tú cuairt ann!Do chara, Eoin.

Friday, 25 July 2014

Eoin nó Superman?

Eoin nó Superman?


Mar a déir an seanfhocail 'Ní thagann ciall roimh aois' agus go hairithe i mo chás tá sé an-fíor.

An seachtain seo chaite bhí mé agus mo dheirfiúr, sorcha ag feachaint trí na grianghraif teaghlaigh agus gineann siad smaointí faoi mo h-óige agus sa deireadh d'aimsigh mé an grianghraf thíos. A luaithe is a chonaic mé é thit mo ghiall ar an talamh nach bhfuil sé fíorbharrúil? Bhí mé cosúil le moncaí dána!

Ar aon nós nuair a chonaic mé an pictiúr sin thosaigh mé ag smaoineamh faoi mo h-óige agus na rudaí a rinné mé.Cé go raibh fluirse chuimhneacháin orga i mo intinn thar aon rud eile bhí ceann amhain at leibhéal eile.

Bheadh sé sábháilte a rá, ní raibh mé an uirlis is géara sa bhosca! Is maith is cuimhin liom maidin amhain nuair a bhí mé timpeall sé bliana d'aois agus bhraith mé lán fuinnimh ag rúchladh ó áit go háit ag pleidhcíocht go simplí. Go tobann bhí smaoineamh gléigeal agam go raibh mé ina 'Superman' agus go riabh cumhachtaí speisialta agam cosúil le eitilt. 


Mar sin, léim mé as mo leaba ar mhullach a chinn agus nuair a thit mé an talamh bhrís mé mo shrón gan dabht. Rith mé go luas go dtí mo thuistí agus bhí sé soiléir go riabh me trína cheile! Bhí cuma lofa orm! Ag cur folamh agus ag screadach in ard a chinn is a gutha! Go fóill bhí mé ina superman do noiméad amhain!


Do Chara, Eoin.


Wednesday, 16 July 2014

Lana Del Rey

Lana Del Rey

An oíche seo chaite, chuaigh mé go dtí an Marquee i Co. Chorcaí le mo chairde, Katy chun Lana Del Rey a Fheiceail agus an fhirinne a insint cheap mé go raibh sé aontach. Shroicheamar timpeall trí a chlog agus cé go raibh an ceolchoirm ar síul ar a hocht a chlog bhí scuainne fada ann! Áfach gan amhras ba fiú é. 

Na amhranaí:
Cruel World, Cola, Body Electric, Blue Jeans, West Coast, Born to Die, Ultraviolence, Young and Beautiful, Carmen, Million Dollar Man, Money Power Glory, Summertime Sadness, Ride, Video Games, National Anthem. Bhí an t-atmaisfear dosharaithe agus bhí an ait beo le daoine! Silim go raibh sí go h-iontach freisin, thainig sí go dtí an slua ag leath ama agus thug sí pictiurí le daoine agus rug sí barrog ar cupla daoine ádh! Bhí sé dochreidte.

Friday, 4 July 2014

Mo ghrá-sa (idir lúibíní)Nil mo ghrá-sa - My love is not

Mar bhláth na n-airní - Like flowers blooming
Ar bhíonn i ngairdín - In the garden
(nó ar chrann ar bith) - Or on the trees

is má tá  aon ghaol aige - It is unlike 
le nóiníní - The daisies
is as a chluasa a fhásfaidh siad - Until they grow out of his ears
(nuair a bheidh sé ocht dtroigh síos) - When he's eight foot under

ní haon ghlaise cheolmhar - Not a musical stream
iad a shúile - His eyes
(táid róchóngarach dá chéile - They're too close together
ar an gcéad dul síos) - Firstly

is más slim é síoda - Not silky and smooth
tá ribí a ghruaige - The strands of his hair
(mar bhean dhubh Shakespeare) - Like a Black Shakespearian woman
ina wire deilgní. - Barbed wire

Ach is cuma sin. - Despite appearance 
Tugann sé dom - He gives me 
Úlla - Apples
(is nuair a bhíonn sé i ndea-ghiúmar
caora finiúna). - And when he's in good humour, grapes

Le Nuala Ní Dhomhnaill

Nuair a leigh mé an dán ba fuath liom é. Go simpli cheap mé go raibh an filí gafa leis an cuma. Chuir sí beim ollmhòr ar chruth. Ach sa véarsa deireanach, tá casadh suntasach sa dán, leiríonn sí go raibh na rudaí laethula is tabhachtaí i saol, úlla agus caora finiúna riachtanais.

Wednesday, 2 July 2014

Bláthanna as Gaeilge


Bláthanna as Gaeilge

Tá fluirse bláthanna fiáin in Eirinn, go háirithe i rith an samhradh. Uaireanta nuair a bhí mé óg. Phioc mo chlann bláthanna ó na fálta nach bhfuil cuimhne deas é? Tá cupla ainmneacha den bláthanna thíos!


Noínín- Daisy
Neantóg- Nettle
Rós Léana- Field Rose
Sabhaircín- Primrose
Tuile thalún- Buttercup
Cailleach dhearg- Poppy
Bacán bán- Water-lily
Caisearbhán- Dandelion
Cuilleann- Holly
Eidhneán- Ivy

Tuesday, 1 July 2014

Coldplay Vs Lurgan "Sky Full of Stars" as GaeilgeNa liricí

Na liricí

Faoi na soilse,
Ag lonradh thuas os mo chionn
Tá mé ag tairiscint mo chroí
Faoi na soilse,
Ag lonradh thuas os mo chionn
Tá sí ar tosach na slí
Tá mé saor
Ach is léir nach bhfuil tú
Do mo stróiceadh 'tá tú
Sé faoi na soilse,
Ag lonradh thuas os mo chionn
Go bhfeicfidh mé thú

Tá mé saor
Ach is léir nach bhfuil tú
Do mo stróiceadh 'tá tú
Sé faoi na soilse,
Ag lonradh thuas os mo chionn
Go bhfeicfidh mé thú
Go bhfeicfidh mé thú

Mar is geal
Mar is geal do ghrá
Mar is réalta thú
Is fíor gur réalta thú

Is fíor gur réalta thú