Latest Articles

Saturday, 30 August 2014

Lokai

Lokai

Inniu táim ag caint faoi an bráisléad Lokai. A luaite is a chonaic mé é ar an idirlíon cuplá míonna ó shin, bhí an bráisléad sin uaim. Tá scéal eisceachtúil leis an bráisléad chomh maith. Steven Izen is ainm don cruthaitheoir agus dar leis, cruthaíodh Lokai mar ómós dó  sheanathair, cé go raibh ag fulaingt le meabhair slainté. Uaireanta tá orainn a bheith comhfhiosach go bhfuil saol deacair agus bímid ag an áit is ísle, ach freisin bímid ar bharr an domhain, agus tá orainn a bheith umhal. Is é Iarmhéid an tréith is tabhachtaí i saol. Creidim é gan amhras.


Do chara, Eoin.

Saturday, 9 August 2014

Tíogar Ceillteach

Tíogar Ceillteach


Ní feídir ealú ó na héifeachtaí diultacha fadtéarmacha a d'fhag an Tíogar Céilteach ina dhiadh. Ní féidír é a shéanadh go raibh an Tíogar Ceillteach níos mó dóchair ná maithas. Feictear agus cloistear na drochscealta chéanna sna Méain chumarsaide lá tar eís lae, seachtain tar eís seachtaine. Tá sé soiléir go ngineann an cheist seo fluirse deachrachtaí agus san aiste seo pléfidh mé bunchuiseanna na faidbhe agus mólfaidh mé cúpla réiteach practiciul uirthi.

Mar is eol do chách, roimh chasadh na taoid, bhí an Tíogar Ceillteach i gceannas sa tír. Bhí an geilleagar faoi bhláth agus bhí neart post ann. Chomh maith leis sin , ní raibh daoine in umar na haimléise mar bhíomar ar maos le hairgead. Bhí lúchair ar dhaoine agus bhí na coinníollacha maireachtála sócúlach.


Chun a bheith macánta, bhí tíonchar tubaisteach ag an bforbairt eacnamíochta ar shaol na tíre. Bhí sé d'achmhann ag go leor daoine a lán rudaí deasa a cheannach, cé nach raibh iad ag teastailt uathu. Mar shampla, cheannaigh roinnt daoine teach nó arasan i dtíortha eile nó cúpla carr. Bhí an chosúlacht ar an scéal nach dtiocfaidh dearcadh go deo leis saol compórdach , sásúil a bhí fáil do chuid mhór do phobail na tíre.

Tháinig athrú mór ar an scéal sin agus lá toradh an athruithe le sonrú go laidir anois. Tá líon na ndaoine ag dul ar ímirce agus átá dífhostaithe ag dul ó smacht. Tá an tír seo timpeallaithe agus fadhbanna airgeadais. Ach anuas air cursaí airgead, is léir gur hathraíodh cruth traidisiúnta na tíre ó bhonn, nuair a chailleamar ár bpostanna chaileamar ár ndínit.

In ainneoin na cainte go leor níor thángthas aon reiteach fiuntach go fóill. Áfach dé réir taighde is deanaí ó cheann ceann na tíre táimid níos flaithúla agus níos tuisceanaí leis an bochtáin, faraor tá béim níos lú ar an airgead sa tír. Mar a deir an seanfhocail " Ní thuigeann an sách an searg nuair a bhíonn a bholg féin teann".

Saturday, 2 August 2014

Samhradh 2014


Samhradh go dtí seo

Dia duit gach daoine! Táim an-gnóthach le deanaí tá post samhradh agam sa siopa áitiúil ach an fhirinne a insint  bím ag obair gan stad gan staonadh , agus ag an ám ceanna táim ag iarraidh an blag sin a scriobh gach seans a faighim. Ar aon nós ceapaim go bhéadh sé deas má roinnim mo chuimhní is fearr ó an cupla míonna o shin!


Ar an gcéad dul síos, an grianghraf os cionn. Lá amhain nuair a bhí an grian ag spalpadh anuas thit mo mhadra rebel, ina chodladh. Mar sin, rinne mo deirfiúr Emma,  slabhraí nóiníní agus chuir sí iad ar a cheann! Bheartaíomar pictíur a thogail nuair a dhuisigh sé. Nach bhfuil sé an-greannmhar?


Freisin ag an tús den Iúil chuamar (Mise agus mo chlann) go dtí Baile Átha Cliath agus thug mé an pictiur sin sa charr tar eís cupla huaire i mo shuí. Bhíomar ar an mótarbhealach i lár báire den Tír.


An leabhar is fearr liom I rith an tsamhradh.
The Rosie Project - Graeme Simsion


Failltreacha i gCionn tSáile


Coláiste Na Tríonóide - Baile Átha Cliath

Tá súil agam go taitníonn tú na grianghraif!
Do Chara, Eoin.