Latest Articles

Saturday, 9 August 2014

Tíogar Ceillteach

Tíogar Ceillteach


Ní feídir ealú ó na héifeachtaí diultacha fadtéarmacha a d'fhag an Tíogar Céilteach ina dhiadh. Ní féidír é a shéanadh go raibh an Tíogar Ceillteach níos mó dóchair ná maithas. Feictear agus cloistear na drochscealta chéanna sna Méain chumarsaide lá tar eís lae, seachtain tar eís seachtaine. Tá sé soiléir go ngineann an cheist seo fluirse deachrachtaí agus san aiste seo pléfidh mé bunchuiseanna na faidbhe agus mólfaidh mé cúpla réiteach practiciul uirthi.

Mar is eol do chách, roimh chasadh na taoid, bhí an Tíogar Ceillteach i gceannas sa tír. Bhí an geilleagar faoi bhláth agus bhí neart post ann. Chomh maith leis sin , ní raibh daoine in umar na haimléise mar bhíomar ar maos le hairgead. Bhí lúchair ar dhaoine agus bhí na coinníollacha maireachtála sócúlach.


Chun a bheith macánta, bhí tíonchar tubaisteach ag an bforbairt eacnamíochta ar shaol na tíre. Bhí sé d'achmhann ag go leor daoine a lán rudaí deasa a cheannach, cé nach raibh iad ag teastailt uathu. Mar shampla, cheannaigh roinnt daoine teach nó arasan i dtíortha eile nó cúpla carr. Bhí an chosúlacht ar an scéal nach dtiocfaidh dearcadh go deo leis saol compórdach , sásúil a bhí fáil do chuid mhór do phobail na tíre.

Tháinig athrú mór ar an scéal sin agus lá toradh an athruithe le sonrú go laidir anois. Tá líon na ndaoine ag dul ar ímirce agus átá dífhostaithe ag dul ó smacht. Tá an tír seo timpeallaithe agus fadhbanna airgeadais. Ach anuas air cursaí airgead, is léir gur hathraíodh cruth traidisiúnta na tíre ó bhonn, nuair a chailleamar ár bpostanna chaileamar ár ndínit.

In ainneoin na cainte go leor níor thángthas aon reiteach fiuntach go fóill. Áfach dé réir taighde is deanaí ó cheann ceann na tíre táimid níos flaithúla agus níos tuisceanaí leis an bochtáin, faraor tá béim níos lú ar an airgead sa tír. Mar a deir an seanfhocail " Ní thuigeann an sách an searg nuair a bhíonn a bholg féin teann".

No comments:

Post a Comment