Latest Articles

Wednesday, 24 September 2014

Caighdéan na mbóithre

Básanna ar na bóithre - Fadhb scannalach chomhaimseartha


Ceann de cheisteanna chonspoideacha na linne seo is ea an scéal seo faoinár mbóithre. Caithfear a adhmháil go bhfuilimid  i ndeireadh na feide, fágann básanna ar na bóithre teaghlaigh, gaolta, cairde agus an póbail scriosta, dólásach agus cráite. Cén fath go bhfuil a leithéid ag titim amach sa triú mílaois? Tá sé soiléir go ngineann an cheist seo fluirse deachrachtaí gan amhras. Freisin, bímis mácanta linn féin, ní hionann tiomáint inniu agus fiche bliain ó shin, agus tá a fhíos agam nach bhfuil an gréasán bóithre thar moladh beirte, ach mar a déir an seanfhocal " I ndiaidh a chéile a thógtar na caisléan". Tuigim go bhfuil sé ina ábhar draighneach, mar sin pléfidh mé bunchuiseanna na faidbhe agus mólfaidh mé cúpla réiteach practiciul uirthi.

Ar an gcéad dul síos ní feidir é a shéanadh, ach go bhfuil dluthbhaint ag cáighdéan na mbóithre le timpistí in Eirinn. Níl boithre na tíre oiríunach do chomáiteorí an lae inniu, tá linn treoga ar fud na háite go háirithe ar na cúlbóithre, anuas air sin tá cúinní dáinsearacha i ngach áit. Tá sé dodhéanta a bheith ag tiomaint go sábhailte. Measaim go bhfuil an milléan ar fad ar an Rialtas. Caitheann an Rialtas sábhailteacht a chur san aireamh. Tá cáighdéan na gcúl bóithre ag dul in olcas la i ndiaidh lae go hairithe tar eís drochaimsire. Go fóill caitheann an Rialtas freagracht a ghlacadh tá sé thar ám duinn a ndícheall a dhéanamh an fhadhb deo a réiteach. Ba chéart níos mo infheistíocht a chaiteamh ar na bóithre a dheisiú, a fheabhsú agus a leathnú. De réir mar a fheicimse má tharlaíonn an rud sin béidh na tíomanaithe agus na coisithe níos sábhailte.
Mar is eol do chách, tá tíonchar tubaisteach ag an gcúltúr den oíl in Eirinn, is nós sóisialta é. De réir na saineolaithe níl sé d'achmhann a bheith ag tíomaint go sábhailte nuair a bhíonn tú as a meabhair le halcól. Suíonn daoine taobh thiar den roth stiúrtha agus téann siad sa tseans. Níl siad ag smaoineamh go loighciúil faoi na impleachtaí suntasacha ag baint le tiomaint faoi thionchár an oíl. Laghdaíonn sé do chéadfaí agus mar sin bíonn timpistí do-airithe. Go simplí má thiomáineann tú nuair a bhíonn tú as a meabhair bagróidh tú gach duine. Bíonn ort freagracht a ghlacadh.

In ainneoin na cainte go leor níor thángthas aon réiteach fíuntach go fóill. Áfach de reir taighde is deanaí ó cheann ceann na tíre tá caighdéan na mbóithre ag fheabhsú agus bíonn daoine ag tabhairt níos mó áire nuair a bhíonn siad ag tiomaint. Freisin bhéadh sé fiúntach dá gcuirfí thastálacha análacha fánacha go minic, smacht níos mó a choimead ar dhíol an álcóil agus níos mó infheistíocht sna bóithre. Ach de reir mar a fheicimse "Is in ithe na pútoige a bhíonn an tástáil."

No comments:

Post a Comment