Latest Articles

Wednesday, 5 November 2014

An Ardteist

An Ardteist

Braithim gurb ábhar leadranach é agus an fhírinne a insint táim i ndeireadh na feide leis an Ardteist. I ndairíre píre cuirtear strús mór millteach orainn la ina dhiaidh lae. Tá seacht n-ábhar idir lamha agam, agus nílim abalta ag déanamh mo dhicheall i ngach ábhar. Cuireann sé frustrachas orm, má fhaigheann mé aon ghrád thíos A tá eagla orm go pléascfaidh mé amach ag caoineadh. Nach bhfuil an rud sin seafóideach? Teann sé i bhfeidhm orm go hóllmhor, athraíonn sé mo híompar go suntasach. Measaim nach bhfuil oideachas ina chomórtas. Faraor is comórtas é agus freisin ní pairc imeartha cothrom é. Bíonn roinnt daltaí táillí a íoc, tá aiseanna níos fearr ar fáil dóibh. Nílim abalta, mar sin táim ag fulaingt faoi míbhuntáiste. Chaithim mo chuid airgead gach seachtain dul go dtí Bruce i Corcaigh chun mata breise a dhéanamh, agus caithfear a rá is muinteoir mata den chéad scoth é ach ní bhfaighfaidh mé na thorthaí muna bhfuil mé ag caitheamh an airgead. Is córas mhífhéaráilte é.

Conas a bhraithim le déanaí


Ba maith le na muinteoirí go bhfaighfaidh mé torthaí den scoth, ach i ndairíre níl sé indéanta. Ar an mhéan, chaith mé cuig nó sé huaire gach oíche a bheith ag staidear nó ag deanamh mo obair bhaile. Deanaim mo dhicheall, níl aon fhuinneamh nó am le spáráil agam. Uaireanta a luaite is a thagann mé abhaile titim ina chodladh, chaith mé roinnt huaire a scíth a ligean tá cuma lofa, spíonta agus scriosta orm. Níl mé abalta aon rud a dhéanamh. Is grá liom teanga agus eolaíocht, tá paisean fíréanta agam. Bainim an-sult uatha go mácanta, níl aon fhadbh agam. Ach Bearla, teann sé isteach orm, níl súim dá laghad agam ach tá se eigeantach. Níl aon rogha agam, go fóill tá orm a bheith ag caitheamh iomarca ama ag scríobh Bearla agus ag foghlaim na ráitis, ag cur amú ama. Cén grád a fhaighim tar eís mo chuid oibre D? C má tá an t-ádh agam. Ba cheart go bhfuilimid abalta ag déanamh na h-ábhar is ansa linn, ag gearradh amach na h-ábhar breise. In ainneoin na fírici sin, deanfaidh mé mo dhícheall creidim le mo chroí go n-éireoidh mé, agus I ndeireadh báire béidh mé ag staidéar leigheas i Cólaiste na hOllscoile Corcaigh. Ach deanaim mé é mo shlí féin. Nílim sasta a bheith teoranta sa choras oideacheas cúng. Mar a deirtear 'Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht.'

Do chara, Eoin.

No comments:

Post a Comment