Latest Articles

Wednesday, 24 December 2014

Nollaig

An Nollaig

Aoi ailt - Le Emily McCarthy


Nollaig Shona daoibh! Táimid go léir ag tnúth go mór leis an Nollaig, (eistím le hamhráin na Nollag fad is a bhím ag scriobh an phíosa seo!), níl ach cúpla lá fágtha againn agus tá an ullmhúchán don Nollag beagnach críochnaithe. Is ócáid shoisialta í an Nollaig. Tagann ár ngaolta abhaile gach bliain gan théip. Mar shampla tháinig m’uncail abhaile inné agus tiocfaidh m’aintín abhaile anocht. Beidh cóisir againn anocht, íosfaimid agus olfaimid le chéile agus bainfimid sult as ár gcomhluadar. Ní féidir le flúirse daoine dul abhaile don Nollag agus musclaíonn sé uaigneas agus trua ionainn. Laghdaíonn na suíomhanna soisialta an t-uaigneas, afach, is féidir leo dul I dteagmháil le ghaolta I ngach cearn den domhan a bhuí leis na suíomhanna soisialta agus Skype. 

Tá an Nollaig ina ham draoichtúil freisin. Tá sceitiminí athais ar na páistí a bheith ag fanacht ar Daidí na Nollag agus, gan dabht, na bronntanais. Braithimid an sceitimní freisin, tá sé tógálach. Is cuimhin linn na mothúcháin a bhraitheamar nuair a bhiomar níos óige agus tá sort maoithneachas againn.


Tá ról tábhachtach ag ár gcairde ag an am sin freisin. Deir an seanfhocal, “Is fearr cairde na óir”, is fíric í sin. Is cuma leo faoina bronntanais ach am a chaitheamh le chéile. Tagann cara mo mham ar cuairt orainn gach Oíche Nollag agus sin é an am amhain i mbliana a fheiceann siad a chéile. Ach tá caidreamh nádúrtha agus éasca eatarthu. Tá súil agam go mbeidh mé féin agus mo chaired mar a gcéanna nuair a beimid níos sine. Is dúshlán é mo shaol a shamhlú gan iad. Buailimid le chéile gach lá ar scoil ach bheinn caillte gan iad. Déanaimid traeniarracht gach Nollag chun nithe speisialta a dhéanamh le chéile. Ar an lá scoile deireanach bhailíomar ag teach mo chara chun scannán a fheicáil agus deireadh an scoile a ceiliúradh. An Satharn seo chaite chuaigh mé amuigh, in éineacht le mo chiorcal cairde chun béile a ithe agus taitneamh a bhaint as a chéile. Bhí ardoíche again Ní dhearnamar “Secret Santa” i mbliana mar cheapamar go mbeadh an am agus an comhluadar níos tábhachtaí ná bronntanas de luach deich euro! Is é an am a chaithemah le chéile an rud nach ndéanfaidh mé dearmad ar go deo na ndeor agus ba cheart go mbeadh béim nios mó ar ghaolta agus cairde séachas bronntanais.

In ainneoin an comhluadar a bhíonn again, tá neart daoine ina n-aonar ag an Nollaig. Ardaíonn an am seo an t-uaigneas a bhíonn acu agus faraor táimid beag beann orthu mar táimid ag céiliúradh. De réir na staitisticí is cuimsithí tá méadú tharcuimse ar líon na ndaoine a bheartaíonn lámh a chur ina mbás féin gach Nollaig. Is fíric ghruama í ach ní féidir le haon duine í a shéanadh. Ba cheart go mbeimis toillteanach am a chaitheamh le daoine aonraic inár gceantar, go háirithe ag an am seo. B’fhéidir go bhfuil íomhá ídéalach agam ach tá cumhacht ag baint le cúpán tae agus cómhrá. Táispéanann sé go bhfuil tacaíocht ann, nílimid beag beann orthu. Mar a deir an seanfhocal, “Ní neart go cur le chéile.” Agus ba cheart dúinn an seanfhocal sin a chur san áireamh an Nollaig seo.

Monday, 22 December 2014

Post páirtaimseartha: Cára Nó Namhaid?

Post páirtaimseartha: Cára Nó Namhaid?

I rith an tSamhraidh bhí post páirtaimseartha agam, áfach d'fhag mé é nuair a thainig mé arís go dtí scoil. Tá mothúcháin an-mheasctha agam féin faoin bpóst. Inseoidh mé daoibh cúpla drochscealta agus dea-scealta ag baint leis an bpost seo.

 Na Turasóirí Meiriceánaigh

Image Source


Beidh mé mácanta libh, ceapaim go bhfuil siad ina gcustaiméirí is fearr. An t-am ar fad bhíodh mé ag briseadh mo thóna ag gáire. Cuirfidís ceisteanna orm 'Cá bhfuil Cobh nó Youghal' Áfach níor duirt siad é mar sin. Duirt siad 'Cob' agus 'Yogal' An fhírinne a insint ní raibh mé abalta srian a choimead orm féin. Phleasc mé amach ag gáire. Buíochas le dia, i gcónaí bhí acmhainn grinn acu. Thug siad sós beag dom as an gcrua oibre, D'fhoghlaim mé  go bhufuil dearcadh an-dhearfa acu.

An meaisín uachtar reoite

Source: Ka Faraq Gatri
Freisin rinné mé fluirse uachtar reoite, agus tá sé sabhailte a rá go raibh neart deachrachtaí agam leis an meaisín. Ar an maidin na cinniúna sin, ní raibh an meaisín ullamh, mar sin nuair a thosaigh mé ag usaid é phléasc sé i mo haghaigh bhí mé fluich go gcraiceann in uachtar reoite.Go liteartha. Bhí boladh lofa timpeall orm tar eís an la. An sheachtain  i  ndhiaidh sin, go fóill bhí mé i mo dhuine nua, ar aon nós rinné mé uachtar 
reoite don cailín, le bheith fírinneach, Cheap mé go raibh sé ceart go leor ach ní he seo an cás. Bhí cuma scriosta ar a haghaidh 'An bhfuil sé sin?' a duirt sí. Bhí dearg náire orm.An Crannchur

Faoi Dheireadh an scéal is fearr i mo thuairim. An bhean cé a bhuaigh €2,000. Lá gnáth a bhí ann, thosaigh mé ag seceáil an ticéad agus chonaic mé na huimreacha ar an scáileán. Dhá mhíle euro in ainm de! Thosaigh an bhean ag screadadh in ard a cinn is a gutha. Bhí luchair an domhain uirthi. Bhí meanga mór gaire ar mo bheola freisin, Braith mé an t-ádh go raibh mé ann chun an athás a roinnt leí.

Freisin mar a deirtear 'Deis a dheanann deis'