Latest Articles

Tuesday, 16 June 2015

A Mhuinteoir.

A Mhuinteoir

Mo chairde,

Tá náire orm nach scríobh mé aon rud le deanaí, ach chríochnaigh mé m'Ardteist inniu! Chun a bheith firínneach motháim scriosta ar fad, tá sós ollmhór ag teastáil uaim gan cheist ar bith.

Chríochnaigh mé méanscoil ach áfach leanfaidh mé ar aghiagh leis an mblag sin. Foghlaimeoidh mé níos mó Gaeilge agus ar aon nós tá seans go ndeanfaidh mé dlí agus Gaeilge i gColaiste na hOllscoile Corcaigh nuair a scaoilfeadh na torthaí amach i Lunasa. Feicfimid.

Scríobhaim an t-alt sin mar caithfidh mé mo bhuíochas a rá. Nuair a thosaigh mé sa chéad bhliain taibhsíodh dom go raibh mé go hainnis i nGaeilge. Thug mo mhuinteoir don Teastas Sóisearach iliomaid tacaíocht agus aire dom. An Ardteist? Bhí an t-ádh orm. Fuair mé an muinteoir ab fhearr sa scoil gan dara smaoineamh. Is foinse inspioráideach agus eolas í gan locht. Bhí tíonchar dosheachanta aici ar mo shaol laethúil. Is beag duine eile a spreagann súim cosúil leí i ndéagóirí i leith an teanga. 

Chuir sí líne isteach sa bhliainiris léimeann sé 'Be all that YOU can be.. agus na dearmad do chuid Gaeilge' Sin mar átá sí mar mhuinteoir mar fhocail amhain. Chuir sí gach uile dhuine ar an leibhéal ceannann céanna, agus spreag sí gach duine la i ndiaiadh lae. Chaitheamar mar dhaoine seachas uimhir scrudaithe sa rang. Fiú nuair a bhí mé ag streachailt agus ag gearán amach níor chaill sí a foighne. In ainneoin na torthaí i Lunasa bhain mé an-suailce as bhur rang agus geallaim nach ndéanfaidh mé dearmad ar mo chuid Gaeilge go deo na ndeor.

Ba bhaith liom mo bhuíochas a ghabhaíl leat as ucht na heisteachta agus ucht na tacíochta a thug tú dom i gconaí. A mhuinteoir, míle buíochas.

Eoin.

No comments:

Post a Comment