Latest Articles

Thursday, 13 August 2015

Meidhréis

Meidhréis

Dia duit a leitheoirí, conas átá sibh?

Mar is eol do chach, fuair na daltaí in Eirinn a dtorthaí inné agus bhí mé sa ghrupa sin. Bhraith mé thar cuimse neirbhíseach ar feadh cupla seachtain, bhí tromluí agam gach oíche gan locht. Chuaigh tríd mo fhreagraí i m'intinn gan stad gan staonadh. Chéas mé fein go simplí! 

Inné dúisigh mé ag cur allais, dearfainn go raibh cuma lofa orm. Thiomáin mé go dtí Cionn tSáile le mo mham agus ní dúradh focal idir an béirt againn. Smaoinigh mé faoi gach abairt, fiú gach focal a scríobh mé i rith na scrúdú na hArdteistiméireachta agus chun a bheith fírinneach libh ní dóigh liom go ndearna mé mo dhícheall ar bith. Imríonn na scrúdu cleasa ar d'aigne agus thóg siad mo mhuinín asam. Mar shampla ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá a fuair mé mo Theastas Sóisearach agus bhí díoma do-inste orm. Mar sin, nuair a fuair mé mo chludach thosaigh mé ag crith na himní. D'oscail mé mo chludach i m'aonar i ndorchla éigin. Tharraing mé an paipéar amach agus ar luas lasrach chonaic mé an grád A i aice leis an bhfocal Gaeilge agus phléasc mé amach ag caoineadh.


 Bhí náire orm ag insint an scéal seo anois ach sin mar a bhí sé. Tá cosúlacht ar an scéal gur duine thar a bheith mothúchánach mé! Bhraith mé chomh athás, cheap mé go bhpléascfadh mo chroí. Ciallaigh sé an domhan dom, chaith mé cuid suntásach dá scoil ag streachailt le Gaeilge. I bhfocal amhain bhraith mé meidhréis. D'athraigh gach rud nuair a thosaigh mé ag staidéar go  dian i gcuigú bhliain. Thug mo mhuinteoir tacaíocht, comhairle agus chuir sí brú orm chun feabhas a chur ar mo ghramadach agus is fiú gach noiméad a chaith mé ag cleachtadh agus ag caint as Gaeilge.

A mhuinteoir,  nílim abalta mo bhuíochas a leiriú go leor. Táim i bhfiacha go deo.

Do chara, Eoin.

5 comments: