Latest Articles

Saturday, 9 January 2016

Nua Eabharc

Nua Eabharc

Dia duit a leitheoirí, arís tá brón orm ach níl noimead le sparáil agam chun an blag sin a scríobh. Áfach sa bhliain nua deanfaidh mé tréaniarracht alt amhain a scríobh gach sathairn. Anois ba mhaith liom mo sheachtain i Meiriceá a roinnt libh!

Leabharlann Nua Eabharc
Ar an 27ú lá Mí na Nollaig thiomáin mé agus mo chlann go dtí an Aerfort i Sionainn, ar a seacht a chlog an gcreidfea? Bhíomar ar an eitléan ar feadh seacht huaire is doigh liom, chaith an chuid am ina chodladh chun a bheith firinneach libh. Sriocheamar i JFK ar a trí a chlog tríd is tríd. Admhaím gur thóg sé iliomaid ama ach mar a deirtear 'Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht'.

An Foirgneamh Empire State


Cad a rinné mé? Bhuel ar an gcéad lá thugamar turas bus i lár na cathrach, 'Big Bus' an ainm a bhí ar an turas bus. Bhíomar abalta na suíomhanna a fheicéail go tapaidh agus go héifeachtach. Molaim an bus sin go hard gan cheist ar bith. Thosaigh sé i dTimes Square agus chuaigh sé go dtí iomarca aiteanna, mar shampla: an Foirgneamh Empire State, Dealbh na Saoirse, an Foirgneamh Flatiron, Madison Square Gardens, 5th Avenue. Is liosta gan críoch iad na haiteanna a bhí ar an turas! Anuas ar sin bhí treorí in eineacht linn freisin agus thug sé scéalta suimiúla gan stad gan staonadh, cosúil leis an tine i Nua Eabharc ar feadh céad bhliain ó shin. Ce gur fuair cupla duine bás sa thimpiste scread na  daoine aitiúla i mBrooklyn 'Sábhálaigí an Toirtín!' le fáil sa siopa Juniors. Fós seasann an siopa sin i dTimes Square agus tá cliú agus cáil ag an siopa sin mar gheall ar a Toirtín sa triú millaois i ngach cearn den domhan!

 Sraid 49ú
Anuas ar sin bhaineamar trial as roinnt gníomhaíochtaí turasoireachta, mar shampla thugamar cuairt ar an Oighear-Rinc i bPáirc Lárnach. Bhí an t-ádh dearg linn mar ní raibh ach cupla duine sa scuainne! Freisin a leitheoirí an gcreidfea gur cheannaigh Donald Trump an rinc sin? Is gráin liom an fear sin ach is scéal eile é seo. Chaitheamar timpeall deich noiméad ar an oighear mar shleamhnaigh mo dheirfīur Emma ar an Oighear agus duirt sí gur pian uilechumhachtach aici ina ruitín. Mar sin thugamar sós on áclaíocht agus chaiteamar an tráthnóna ag síopadoireacht agus ag taiscéaladh 5th Avenue agus a leitheoirí adhmhaím gur chosain gach rud faoin spéir milliún euro! Ní raibh ach cúpla céad euro i mo chuntais reata, mar sin ba bheag nar thit mé as mo sheasamh nuair a chuala mé na praiseanna. Áfach, chuamar go dtí an ceantar 'Soho' i Nua Eabharc agus buíochas le dia bhí na praiseanna níoa lú. Ba feidir liom iliomaid eadaí nua a cheannach ag praghas an-bhlasta. Caithfidh mé a rá gur cheap mé go raibh na daoine ag obair sa síopaí an-mharbhánta. In Eirinn samhlaítear dom go bhfuil daoine níos fuinniula agus deannann siad a ndícheall ar an tromlach den ám. Ach Bhainigh mé an suailce as an seachtain a chaith mé sa chaithear gan codladh.

No comments:

Post a Comment