Latest Articles

Wednesday, 18 May 2016

A Chlann le Máire Áine Nic Gearailt - Ceist ar an bpríomhthéama

A Chlann


Cad é príomhthéama ar dáin A Chlann dar leat?

Níl amhras ar bith orm ach go bhfuil maithréachas mar an phríomhthéama sa dán seo. Baineann an file trial as tréithe liteartha eifeachtaí agus eiseachtula tríd an dán, gan dabht musclaíonn se trua ionat, spreagann smaointí i d'intinn faoi do mháthair féin. 

Ag tús an dáin, osclaítear le ráiteas cumhachtach. 'Dá bhéadfainn sibh a chosaint ar an saol seo, chosnóinn' Láithreach, is léir don duine is daille go bhfuil grá do-inste aici dóibh. Ag an am céanna samhlaítear dom gur smaoineamh brónach é. Ní bhéidh sí abalta iad a chosaint go deo. Is tasc dódhéanta é. Ina theannta sin, usaidtear fluirsé íomhanna i véarsa a háon chun an téama a leiriú. 'Bearna baoil/Aingeal/Sléibhte/Maolchnoic mhíne/Bhfarraigí gléghorm' Cuireann siad béim ar an bhfíric go bhfuil bóthar dian rompu, scathanaíonn siad aigne an fhile, tá sé soiléir go bhfuil sí buartha futhu. Freisin críochnaítear le méafar dódhearmadta 'Ce mo chroí' Is comparáid shuntasach í, imeoidh na paistí óna mbaile agus glácfaidh siad páirt ar fud an domhain. 

Chomh maith eis sin i véarsa a dó. is léir go bhfuil sí ina máthair cosantach. Ba mhaith leí dhá rudaí; stop a chur ar phian spiordálta agus pian fisiciúil. Dá mbéadh sí abalta cuirfeadh sí stop ar 'Díoltas/Fearg Dé' agus 'Mhaithfinn daoibh gach peaca' Is léir go ndeanfaidh sí rud ar bith dóibh. Usaidtear roinnt íomhanna religúnacha tríd an alt, cé go bhfuil ról follosach ag creideamh ina saol. Chuirfeadh sí a paistí ar dtús cosúil le gach máthair. Chuirfeadh sí iad roimh í féin. 'Nár dheineas riamh dom féin' Cuireann sí béim ollmhór uirthi féin, braithim trua di mar máthair cé go ndeanfadh sí a dícheall, níl sé ina thasc indéanta. Freisin deanfaidh sí 'Cogadh ar phéin' Léiríonn sé go bhfuil mothúchain máthartha laidir aici, dá mbeadh sí abalta ní bheadh na paistí ag fulaingt go fisiciúil. 

Ina theannta sin, i véarsa a trí usaidtear an file an aimsir fháistineach agus an aimsir láithreach chun béime a chur ar an suíomh, níl aon smacht aici orthu anois. Bhéadh dáinséar rompu 'I Bhfiacail bhúr bhfáistine' Usaidtear uaim chun beime a chur ar an mbóthar dáinséarach rompu. Adhmhaíonn sí go bhfuil sí beagánin buartha futhu 'Ní feicim ach im' bhuairt' Faighimid pheirspicíocht ghrámhar di agus a smaointi mar máthair, musclaíonn sí trua ionam, níl sí abalta iad a shabháil go deo. 

Faoi dheireadh deantar líosta i véarsa a ceathar. Léiríonn an líosta go bhfuil páirt níos lú aici ina saol anois. Níl smacht aici ar 'Brionglóidí/mBealaí/Smaointe/Dearcadh' Caillfaidh sí smacht orthu, níl amhras ar bith orm ach gur rud deachair é mar máthair. Cuireann an líne deireanach istach go mór orm ar leibheal pearsantacht. 'Níl agam ach guí' Is line neamhbhalbh é ach nach bhfuil sé direach? Mar máthair níl aici ach paidir. 

No comments:

Post a Comment