Latest Articles

Thursday, 30 June 2016

Cursaí Sport in Eirinn sa triú milaois

Cursaí Sport agus Sláinte in Eirinn sa triú milaois


'Intinn shláintiúil i gcorp sláintiúil' ach áfach is fíric dhoseachanta í go bhfuil daoine ag titim chun feola sa lá átá inniu ann. Cé go bhfuil níos mó daoine ag aclaíocht, glacaimid páirt in iompar leisciúil maidir leis ár mbia. Tá mearbhia níos easca a iompar nó a ordú mar tá sé níos aisiúla. Go foíll bíonn duine amhain as gach triúr daoine otrach. Is léir go bhfuil raidhse buntaistí ag spórt, ach ní thugaimid faoi dheara orthu. Is ábhar conspoideach é sea agus pléifidh mé na fadhbanna san aiste seo. Freisin molfaidh mé cupla réiteach fhollasach air.

Ar an gcéad dul síos tá caidreamh fada againn le spórt in Eirinn, agus mar sin bhíomar an-slaintiúil san am atá thart. D'itheamar iliomaid táirgí talmhaíochta agus chaitheamar lá i ndiaidh lae amach san aer úr. I gcódarsnacht leis an duine inniu ag suī sa bhaile os comhair na telefíse béile síneadh a ordú ar an bhfón. Bíonn impleachtaí suntasacha fluirse ag baint leis an stíl mhaireachtála sin. Déanann spórt leas do-inste an duine/ Má ghlacann tú páirt sa spórt, foghlaimíonn tú beasanna, fein mhéas agus co-oibriú is líosta gan críoch iad na buntaistí slainte. Maolaíonn spórt ar bhrú agus neartáionn sé do bhaill bheathe. Ba cheart go mbeadh sé chun cinn inár tsochaí. 

Anuas air sin, soláthraíonn sé reimse sochair don gheilleagar. Tá an-tóir ar na ticeadaí nuair a bhíonn na craobhacha ar síul. Cruthaíonn sé atmaisfear dearfach ar fus na tíre. Feicimid na bratacha geal tríd na sráidbhailte beaga. Laghdaíonn sé strús faoi na rudaí laethula, scoil, obair nó fiú do mhorgáiste! Bainimid taitneamh as an gCumann Luthchleas Gael thar aon spórt eile gan cheist ar bith. Samhlaítear dom go bhfuil sé inár bhfola, inár stáir, inár n-oidreacht!

Ar an triú dul sios laghdáionn sé strús i measc deagoirí thar aon duin eile. Tá otracht ag eírí níos prainní agus is cuis imní é. Tá gearghá le spórt i saol na daoine óga ach faraor tá an luach seo caillte i bhfuadar an tsaoil. Tá ar gach dalta a lán staidear a sheanamh agus pointí airde a fháil. Tá spórt an-tairbheach má bhíonn deagoirí níos gníomhaí le spórt agus bia i tsaoil.

Ag feachaint ar n firicí níl aon reiteach soiléir ann. Ba chóir tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i spóirt sna scoileanna. I gcoitinne bí curamach le do bhia, agus an am a chaitheamh amuigh faoin aer úr. Bhuel de réir an seanfhocail 'Is fearr déanach ná choíche'.

Do Chara, Eoin. 

No comments:

Post a Comment